Glad Eid

Glad Eid önskar jag alla mina läsare och alla de som firar det! Nu är det Eid al-adha som firas av muslimerna.

Eid al-adha är kallad för offerhögtiden. Man skall ge välgörenhet till de behövande och se till att ingen fattig lämnas utan mat från offerdjuren under dessa dagar. Under Eid al-adha skall man försonas med varandra och stärka vänskapsbanden.

Lämna ett svar